hướng nhà hợp tuổi nam 2001

Lựa chọn hướng nhà hợp với tuổi Tân Tỵ 2001 – Nam mạng

Sinh khí chủ về phát phúc, chủ sự hòa hợp, thăng tiến, lại cũng chủ về sự thông minh sáng suốt, trí tuệ, hiếu lễ, sự trung hậu, trước sau cẩn thận. Thông tin gia chủ xem hướng nhà Năm sinh gia chủ : 2001 Tân Tỵ Mệnh gia chủ : Bạch Lạp Kim Mạng:

Xem hướng xây nhà hợp với người tuổi Tân Tỵ 2001

Phương vị hợp với gia chủ tuổi tân tỵ được xét theo Bát Quái mệnh cung phù hợp với đồ hình Hậu Thiên Bát Quái. Hướng dẫn cách xem hướng xây nhà hợp tuổi tân tỵ 2001 – Hướng nhà ảnh hưởng lớn đến môi trường làm việc và cư trú. Việc lựa chọn hướng