Năm Sinh Con Hợp Tuổi Nữ

Xem năm sinh con cho chồng tuổi Tân Mùi 1991 vợ Tân Tỵ 2001

Theo tử vi, khi chọn năm sinh con hợp tuổi bố Tân Mùi 1991 mẹ Tân Tỵ 2001 cần để ý tới các yếu tố Ngũ hành, Thiên can, Địa chi, Cung mệnh của cha mẹ hợp với người con. Ngũ hành của cha mẹ nên tương sinh với Ngũ hành của con. Thiên can,

Xem năm sinh con cho chồng tuổi Nhâm Thân 1992 vợ Tân Tỵ 2001

Theo tử vi, khi chọn năm sinh con hợp tuổi bố Nhâm Thân 1992 mẹ Tân Tỵ 2001 cần để ý tới các yếu tố Ngũ hành, Thiên can, Địa chi, Cung mệnh của cha mẹ hợp với người con. Ngũ hành của cha mẹ nên tương sinh với Ngũ hành của con. Thiên can,

Xem năm sinh con cho chồng tuổi Giáp Tuất 1994 vợ Tân Tỵ 2001

Theo tử vi, khi chọn năm sinh con hợp tuổi bố Giáp Tuất 1994 mẹ Tân Tỵ 2001 cần để ý tới các yếu tố Ngũ hành, Thiên can, Địa chi, Cung mệnh của cha mẹ hợp với người con. Ngũ hành của cha mẹ nên tương sinh với Ngũ hành của con. Thiên can,

Xem năm sinh con cho chồng tuổi Quý Dậu 1993 vợ Tân Tỵ 2001

Theo tử vi, khi chọn năm sinh con hợp tuổi bố Quý Dậu 1993 mẹ Tân Tỵ 2001 cần để ý tới các yếu tố Ngũ hành, Thiên can, Địa chi, Cung mệnh của cha mẹ hợp với người con. Ngũ hành của cha mẹ nên tương sinh với Ngũ hành của con. Thiên can,

Xem năm sinh con cho chồng tuổi Bính Tý 1996 vợ Tân Tỵ 2001

Theo tử vi, khi chọn năm sinh con hợp tuổi bố Bính Tý 1996 mẹ Tân Tỵ 2001 cần để ý tới các yếu tố Ngũ hành, Thiên can, Địa chi, Cung mệnh của cha mẹ hợp với người con. Ngũ hành của cha mẹ nên tương sinh với Ngũ hành của con. Thiên can,

Xem năm sinh con cho chồng tuổi Ất Hợi 1995 vợ Tân Tỵ 2001

Theo tử vi, khi chọn năm sinh con hợp tuổi bố Ất Hợi 1995 mẹ Tân Tỵ 2001 cần để ý tới các yếu tố Ngũ hành, Thiên can, Địa chi, Cung mệnh của cha mẹ hợp với người con. Ngũ hành của cha mẹ nên tương sinh với Ngũ hành của con. Thiên can,

Xem năm sinh con cho chồng tuổi Mậu Dần 1998 vợ Tân Tỵ 2001

Theo tử vi, khi chọn năm sinh con hợp tuổi bố Mậu Dần 1998 mẹ Tân Tỵ 2001 cần để ý tới các yếu tố Ngũ hành, Thiên can, Địa chi, Cung mệnh của cha mẹ hợp với người con. Ngũ hành của cha mẹ nên tương sinh với Ngũ hành của con. Thiên can,

Xem năm sinh con cho chồng tuổi Đinh Sửu 1997 vợ Tân Tỵ 2001

Theo tử vi, khi chọn năm sinh con hợp tuổi bố Đinh Sửu 1997 mẹ Tân Tỵ 2001 cần để ý tới các yếu tố Ngũ hành, Thiên can, Địa chi, Cung mệnh của cha mẹ hợp với người con. Ngũ hành của cha mẹ nên tương sinh với Ngũ hành của con. Thiên can,

Xem năm sinh con cho chồng tuổi Mậu Dần 1998 vợ Tân Tỵ 2001

Theo tử vi, khi chọn năm sinh con hợp tuổi bố Mậu Dần 1998 mẹ Tân Tỵ 2001 cần để ý tới các yếu tố Ngũ hành, Thiên can, Địa chi, Cung mệnh của cha mẹ hợp với người con. Ngũ hành của cha mẹ nên tương sinh với Ngũ hành của con. Thiên can,

Xem năm sinh con cho chồng tuổi Kỷ Mão 1999 vợ Tân Tỵ 2001

Theo tử vi, khi chọn năm sinh con hợp tuổi bố Kỷ Mão 1999 mẹ Tân Tỵ 2001 cần để ý tới các yếu tố Ngũ hành, Thiên can, Địa chi, Cung mệnh của cha mẹ hợp với người con. Ngũ hành của cha mẹ nên tương sinh với Ngũ hành của con. Thiên can,