Tuổi Tân Tỵ 2001 nên lấy vợ tuổi gì hợp nhất

Đây là số có quý nhân phù trợ, vợ chồng làm nhiều việc được thuận lợi, tính tình của hai vợ chồng có phần hòa hợp, Sống chung mới nhau làm ăn sẽ làm nên ăn gia.

Chọn đối tượng kết hôn cho tuổi tân tỵ

– Khi đang yêu thì nhiều bạn trẻ thường không mấy bận tâm đến chuyện tuổi tân tỵ của mình hợp với tuổi nào, nhưng khi chuẩn bị kết hôn, lập gia đình việc xem tuổi chồng vợ, xem tuổi cưới là điều không thể thiếu, vì nó ảnh hưởng đến một phần cuộc sống. Vậy tuổi tân tỵ lấy vợ năm nào thì gặp số Tam vinh hiển, hay tứ đạt đạo, nhất phú quý, hay đại kỵ, xin mời các bạn tham khảo ở dưới đây nhé.

– Nam tuổi tân tỵ kết hôn với nữ tuổi tân tỵ (Hai vợ chồng bằng tuổi nhau):

Hai tuổi này kết hôn với nhau rất tốt, gặp số nhất phú quý. Đây là số vợ chồng có phước hưởng giàu sang, còn thiếu may mắn thì khá giả, các công việc trong ngoài đều được sắp đặt ổn thỏa, thêm vào đó tính tình của hai vợ chồng cũng hòa hợp, nên chung sống với nhau sẽ có cuộc sống hạnh phúc, giàu sang.

– Nam tuổi tân tỵ kết hôn với nữ tuổi Nhâm ngọ(Nam hơn nữ 1 tuổi):

Hai tuổi này kết hôn với nhau khá tốt, gặp số nhất phú quý. Đây là số vợ chồng có phước hưởng giàu sang, còn thiếu may mắn thì khá giả, khi còn trẻ cũng phải trải qua nhiều thành bại thì mới lập nên sự nghiệp, thêm vào đó tính tình của hai vợ chồng cũng hòa hợp, nên chung sống với nhau sẽ có cuộc sống hạnh phúc, giàu sang.

– Nam tuổi tân tỵ kết hôn với nữ tuổi Giáp thân(Nam hơn Nữ 3 tuổi):

Hai tuổi này kết hôn với nhau gặp số Tứ Đạt Đạo. Đây là số có quý nhân phù trợ, vợ chồng làm nhiều việc được thuận lợi, tính tình của hai vợ chồng có phần hòa hợp, Sống chung mới nhau làm ăn sẽ làm nên ăn gia.

– Nam tuổi tân tỵ kết hôn với nữ tuổi Ất Dậu(Nam hơn Nữ 4 tuổi):

Hai tuổi này kết hôn với nhau khá tốt, gặp số Tam Vinh Hiển. Đây là số vợ chồng có quý nhân phù trợ, vợ chồng có danh giá, chức tước, tính tình của hai vợ chồng hòa hợp, chung sống với nhau sẽ có cuộc sống hạnh phúc, ấm no.

– Nam tuổi tân tỵ kết hôn với nữ tuổi Bính tuất(Nam hơn Nữ 5 tuổi):

Hai tuổi này kết hôn với nhau không được tốt cho lắm, gặp số Nhì Bần Tiện. Đây là số vợ chồng làm ăn không được thuận lợi, phải chịu cảnh thiếu thốn trong một thời gian, Tính tình của hai vợ chồng cũng có phần hòa hợp, ở với nhau kiên nhẫn làm ăn sẽ được ấm no.

– Nam tuổi tân tỵ kết hôn với nữ tuổi Đinh hợi(Nam hơn Nữ 6 tuổi):

Hai tuổi này kết hôn với nhau khá tốt, gặp số Nhất Phú Quý. Đây là số vợ chồng có phước hưởng giàu sang, còn thiếu may mắn thì khá giả, vợ chồng lo tính nhiều công việc được dễ dàng, về tính tình có điểm hay xung khắc, nên trong cuộc sống hôn nhân gia đình nên nhẫn nại thì sẽ được hưởng cuộc sống hạnh phúc, giàu sang.

– Nam tuổi Tân tỵ kết hôn với nữ tuổi Mậu tý(Nam hơn Nữ 7 tuổi):

Hai tuổi này kết hôn với nhau khá tốt , gặp số nhất phú quý. Đây là số vợ chồng có phước hưởng giàu sang, nếu thiếu may mắn thì khá giả, tuy nhiên khi còn trẻ cũng phải phải trải qua vài lần thành bại rồi mới tạo nên sự nghiệp, tính tình hai vợ chồng không được hòa hợp lắm, chung sống với nhau nên kiên nhẫn thì sẽ có cuộc sống hạnh phúc, giàu sang.

*Tuổi tân tỵ lấy vợ những tuổi dưới đây thì sẽ gặp đại kỵ :

– Nam tuổi Tân Tỵ kết hôn với nữ tuổi Qúy mùi (Nam hơn Nữ 2 tuổi):Kết hôn với nhau phạm (Biệt Ly).
– Nam tuổi tuổi Tân Tỵ kết hôn với nữ tuổi Kỷ Sửu (Nam hơn Nữ 8 tuổi):Kết hôn với nhau phạm (Biệt Ly).
– Nam tuổi Tân Tỵ kết hôn với nữ tuổi Canh Dần (Nam hơn Nữ 9 tuổi):Kết hôn với nhau phạm (Tuyệt Mạng).
– Nam tuổi Tân Tỵ kết hôn với nữ tuổi Ất Mùi (Nam hơn Nữ 14 tuổi):Kết hôn với nhau phạm (Biệt Ly).
– Nam tuổi Tân Tỵ kết hôn với nữ tuổi Mậu Dần (Nam hơn Nữ 3 tuổi):Kết hôn với nhau phạm (Tuyệt Mạng).
– Nam tuổi Tân Tỵ kết hôn với nữ tuổi Đinh Sửu (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi):Kết hôn với nhau phạm (Biệt Ly).

*Tuổi tân tỵ nên lấy vợ năm nào

– Nam tuổi Tân tỵ kỵ cưới vợ vào các năm 15, 21, 27, 33, 39, 45, 51 tuổi.
– Nữ tuổi Tân tỵ kỵ cưới chồng vào các năm 15, 17, 23, 27, 29, 35, 39 tuổi.
– Vào những năm tuổi trên không nên tiến hành cưới hỏi, có những đôi kết hôn rồi thì thường nảy sinh việc buồn và xung khắc hay chịu cảnh thường xuyên xa vắng.
– Trai hay gái tuổi Tân tỵ sinh vào các tháng 1, tháng 7 âm lịch, trong đời hay nảy sinh việc buồn phiền bất đồng ý, đến ngày chót khó nên đôi.
– Trai gái tuổi tân tỵ khi có đôi, thì số định gặp người bạn ở hướng Tuất mới nhằm căn duyên.
– Nam tuổi tân tỵ sinh vào các tháng 5, 9, 6, 10, 1, 12 và tháng 11 âm lịch thì thường có số Lưu Thê(số nhiều vợ) hoặc đa đoan về việc vợ.
– Nữ tuổi Tân Tỵ sinh vào các tháng 1, 10, 2 và tháng 11 âm lịch thì thường có số Lưu Phu(số nhiều chồng) hoặc trái cảnh về việc chồng.
– Cón sinh vào các tháng 3 và tháng 12 âm lịch, thì thường có số khắc con, khó sinh và khó nuôi con.

*Giải thích từ ngữ:

1. Nhất Phú Quý(có nghĩa là giàu có hay dư giả):
– Vợ chồng ở với nhau gặp số Nhất Phú Quý và có số mạng cá nhân của vợ chồng tốt, được hưởng phúc đức từ cha mẹ đôi bên thì sẽ tạo nên một sự nghiệp lớn lao, và có cuộc sống giàu sang, phú quý.
– Nếu vợ chồng có số mạng tốt nhưng lại không được hưởng phúc đức từ cha mẹ thì cũng có sự nghiệp khá giả, sống trong cảnh ấm no. Trái lại, nếu hai vợ chồng có số mạng không tốt, lại không được hưởng phúc đức của cha mẹ thì cuộc sống cũng bình thường, chỉ đủ ăn.
2. Nhì Bần Tiện (số nghèo hèn hay thiếu thốn):
– Hai Vợ chồng ở với nhau mà gặp số Nhì Bần Tiện, mà số mạng hai vợ chồng không tốt và cũng không được hưởng phúc đức từ cha mẹ thì cuộc sống phải chịu cảnh khốn khổ, thiếu thốn vật chất, thậm chí là nghèo hèn.
– Nếu số mạng của hai vợ chồng tốt nhưng không được hưởng phúc đức từ cha mẹ thì cuộc sống bình thường, ở mức độ đủ ăn, đủ tiêu. Còn Ngược lại, nếu hai vợ chồng có số mạng tốt và được hưởng phúc đức từ cha mẹ thì cuộc sống của hai vợ chồng vẫn được hưởng no ấm, đủ đầy.
3. Tam Vinh Hiển (Có địa vị, chức phận):
– Hai Vợ chồng ở với nhau gặp số Tam Vinh Hiển, lại có số mạng tốt và được hưởng thêm phúc đức từ cha mẹ thì sẽ được hưởng cuộc sống cao sang, có quyền lực, và được nhiều người xung quanh kính trọng.
– Nếu số mạng của hai vợ chồng không tốt nhưng được hưởng phúc đức từ cha mẹ thì cuộc sống của hai vợ chồng cũng khá giả và có địa vị nhất định trong xã hội. Tuy nhiên, nếu số mạng của hai vợ chồng không tốt và cũng không được hưởng phúc đức từ cha mẹ thì chỉ cũng chỉ có chút danh tiếng tầm thường mà thôi.
3.Tứ Đạt Đạo (số dễ làm ăn):
– Hai Vợ chồng ở với nhau gặp số Tứ Đạt Đạo và có số mạng cá nhân tốt, lại được hưởng thêm phúc đức từ cha mẹ thì sẽ tạo nên sự nghiệp khá giả, cuộc sống giàu sang, phú quý. Còn Vợ chồng có số mạng không tốt nhưng được hưởng phúc đức từ cha mẹ thì cuộc sống khá giả, gia đình hòa thuận, êm ấm. Nếu số mạng của hai vợ chồng không tốt và cũng không được hưởng phúc đức từ cha mẹ hai bên thì cuộc sống của 2 vợ chồng chỉ đủ ăn, không quá chật vật.
4. Biệt ly hay tuyệt mạng (khó có thể chung sống lâu dài):
– Hai Vợ chồng ở với nhau gặp số biệt ly hay tuyệt mạng, mà lại thêm số mạng không tốt và không được hưởng phúc đức từ cha mẹ thì kẻ mất người còn hoặc dễ dẫn đến cảnh biệt ly.
– Nếu hai vợ chồng có số mạng không tốt nhưng được hưởng phúc đức từ cha mẹ thì cũng khó lòng có thể ở với nhau cả đời. Còn Nếu vợ chồng có số mạng tốt và đươc hưởng phúc đức từ cha mẹ thì có thể sống với nhau, nhưng cuộc sống gia đình gặp nhiều sóng gió, không êm ấm, một trong hai người thường hay bị ốm đau, bệnh tật.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *